Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nasz projekt

Zakończenie Projektu

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa informuje, że w dniu 28.12.2012 podpisany został ostatni protokół odbioru robót wykonywanych w ramach projektu ,,Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa – Trias opolski”.

W ramach inwestycji składającej się z 3 kontraktów budowlanych wybudowano:

- 129046,15 m sieci kanalizacji sanitarnej,

- 33 sieciowe przepompownie ścieków,

- 4 tłocznie ścieków,

- 1210 przydomowych przepompowni ścieków,

- 508 przykanalików umożliwiających podłączenie grawitacyjne

 

Zakończenie Kontraktu IV

W piątek, 28 grudnia 2012 r został podpisany protokół końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach Kontraktu IV.

Roboty wykonywane były przez firmę Hydro Marko Maria Pluta z siedzibą w Jarocinie.

W ramach Kontraktu IV firma wykonała:

- dyspozytornię,

- monitoring 3 stacji uzdatniania wody,

- monitoring 8 wcześniej istniejących i 39 nowo wybudowanych sieciowych przepompowni ścieków

- montaż 8 przepływomierzy,

- montaż 10 wodomierzy oraz stworzenie dynamicznego modelu hydraulicznego sieci wodociągowej,

- inwentaryzację wcześniej istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wybudowanej w ramach projektu sieci kanalizacyjnej z naniesieniem uzbrojenia tych sieci,

Firma dostarczyła również zestaw do inspekcji kanałów ściekowych.

 

Zakończenie Kontraktu III

 

W środę, 19 grudnia 2012 r został podpisany protokół końcowego odbióru robót wykonywanych w ramach Kontraktu III.

Roboty wykonywane były przez firmę ZRUG Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

W ramach Kontraktu III firma wykonała:

- 147 przydomowych przepompowni ścieków oraz 11763,25 m sieci kanalizacyjnej 
w miejscowości Rzędów,

- 145  przydomowych przepompowni ścieków oraz 11796,8 m sieci kanalizacyjnej 
w miejscowości Kadłub Turawski

- 149 przydomowych przepompowni ścieków oraz 12148,95 m sieci kanalizacyjnej 
w miejscowości Zakrzów Turawski

- 190 przydomowych przepompowni ścieków oraz 20159,45 m sieci kanalizacyjnej 
w miejscowości Ligota Turawska

- 214 przydomowych przepompowni ścieków oraz 16785,6 m sieci kanalizacyjnej 
w miejscowości Bierdzany

 

Zakończenie Kontraktu I

We wtorek, 7 sierpnia 2012 r. odbyło się uroczyste zakończenie realizacji Kontraktu I – 
Budowa kanalizacji dla miejscowości Turawa – Marszałki oraz dla 
północnej części Jeziora Turawskiego. Kontrakt został zrealizowany w ramach projektu 
„Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa – Trias Opolski” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Realizacja tego kontraktu przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej 
na obszarze aglomeracji Turawa, ochrony wód podziemnych oraz 
poprawy czystości lokalnych wód powierzchniowych. 
W ramach Kontraktu I wybudowano:

32,770 km sieci kanalizacji sanitarnej
255 przydomowych przepompowni ścieków
239 przykanaliki grawitacyjne
20 pompowni sieciowych 
1 tłocznię

W spotkaniu, którego gospodarzem była Prezes Zarządu WIK Turawa – 
Pani Danuta Wajs uczestniczyli między innymi przedstawiciele 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 
Urzędu Gminy Turawa, Radni Gminy Turawa, przedstawiciele zarówno Wykonawcy – 
spółki POL-AQUA, jak i Tractebel Engineering nadzorującej przebieg inwestycji. 
Nie zabrakło również przedstawicieli mieszkańców z terenu objętego realizacją Kontraktu I. 
Obecni na spotkaniu goście gratulując Pani Prezes sprawnie przeprowadzonej inwestycji, 
życzyli również sukcesu podczas finalizacji pozostałych kontraktów.

Brak opisu obrazka

Uroczyste przecięcie wstęgi. Od lewej: Prezes WFOŚiGW w Opolu Zbigniew Figas,

Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa,

Prezes WIK Turawa Danuta Wajs

 

Ostateczny aneks do umowy o dofinansowanie

Brak opisu obrazka

 

Zakończenie Kontraktu II 

We wtorek, 3 kwietnia 2012 odbyło się uroczyste zakończenie realizacji Kontraktu II – 
Budowa kanalizacji dla miejscowości Kotórz Wielki oraz dla południowej części Jeziora 
Turawskiego. 

Kontrakt został zrealizowany w ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie 
aglomeracji Turawa – Trias Opolski” współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Realizacja tego kontraktu między innymi przyczyni się do uporządkowania 
gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Turawa, ochrony wód podziemnych oraz 
poprawy czystości lokalnych wód powierzchniowych. W ramach Kontraktu II wybudowano:

•    około 24,5 km sieci kanalizacji sanitarnej,
•    110 przydomowych przepompowni ścieków,
•    269 przykanalików grawitacyjnych,
•    13 pompowni sieciowych,
•    1 tłocznię

W spotkaniu, którego gospodarzem była Prezes Zarządu WIK Turawa – Pani Danuta Wajs 
uczestniczyli między innymi przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu, Urzędu Gminy Turawa, Radni Gminy Turawa, przedstawiciele zarówno 
Wykonawcy – spółki POL-AQUA, jak i Tractebel Engineering nadzorującej przebieg inwestycji. 
Nie zabrakło również przedstawicieli mieszkańców z terenu objętego realizacją Kontraktu II. 
Obecni na spotkaniu goście gratulując Pani Prezes sprawnie przeprowadzonej inwestycji, 
życzyli również sukcesu podczas finalizacji pozostałych kontraktów.

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Głównym zadaniem Projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa 
– Trias Opolski”
 jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Turawa,
ochrona wód podziemnych, będących głównym źródłem wody pitnej dla 1/3 mieszkańców
Opolszczyzny oraz  poprawa czystości wód powierzchniowych, czyli zlewni rzeki Mała Panew 
i Jeziora Turawskiego.

 

W ramach realizacji projektu na terenie aglomeracji Turawa planuje się budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w 7 miejscowościach gminy: Turawa Marszałki, Bierdzany, Ligota Turawska, Kadłub 
Turawski, Zakrzów Turawski oraz Rzędów, a także 2 obszary – Północny i Południowy brzeg Jeziora
Turawskiego.

 

Projekt będzie realizowany w przeciągu 3 lat jako 5 kontraktów, z czego 3 kontrakty to roboty budowlano
– montażowe, 1 kontrakt usługowy na realizację inwentaryzacji i monitoringu istniejącej infrastruktury

oraz 1 kontrakt usługowy na nadzór nad realizacją Projektu – Inżynier Kontraktu/ Inspektor nadzoru"

 

W ramach projektu wybudujemy

·         134 km sieci kanalizacji sanitarnej

·         33 przepompownie z zamontowanym system monitoringu

·         tłocznie

·         1236 przyłączy ciśnieniowych

·         627 przyłączy grawitacyjnych

 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej, które wynosi 35 041 663 zł. stanowi  50% ogólnego
kosztu inwestycji kształtującej się na poziomie 70 693 388 zł. brutto.

Wersja XML