Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jednostka Realizująca Pojekt

 W związku z zakończeniem projektu ,,Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa – Trias Opolski”  Jednostka Realizująca Projekt zakończyła swoje działanie z dniem 31 marca 2013.

Realizacja każdego projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności, związana jest z utworzeniem specjalnej struktury, która będzie odpowiedzialna 
za przygotowanie, organizację i monitorowanie realizacji projektu na płaszczyźnie prawno – 
organizacyjnej, finansowej oraz technicznej. Taką rolę pełni Jednostka Realizująca Projekt (JRP),
która czuwa nad całością prac prowadzonych w ramach realizacji projektu „Poprawa gospodarki
ściekowej na terenie aglomeracji Turawa –Trias Opolski”.  

Jednostka realizująca Projekt to zespół, w skład którego wchodzą:

 

• Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu

• Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

• Specjaliści ds. Technicznych

• Specjalista ds. Promocji i Monitoringu

• Pracownik Działu Organizacyjnego

 

Zespół wybrał sobie na maskotkę projektu kropelkę, która będzie mu towarzyszyła na każdym
etapie realizacji projektu, będzie nośnikiem informacji oraz  komunikacji z otoczeniem.

Wersja XML