Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie rzeczowe projektu

logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.jpg

 

UE_FS_rgb-1.jpg

 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że zakończyliśmy rzeczową realizację projektu ,,Usprawnienie systemu gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym (aglomeracja Turawa) wraz z instalacją energooszczędnego układu sterowania ciśnieniem wody w sieci wodociągowej”.

Projekt prowadzono przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycja składała się z pięciu kontraktów, z których cztery związane były z oczyszczalnią ścieków w Kotorzu Małym, a jeden ze stacją wodociągową w Turawie-Marszałkach i siecią wodociągową zasilaną przez tą stację.

 

Na terenie oczyszczalni ścieków rozbudowano pomieszczenie prasy osadów ściekowych, w którym zainstalowano linię technologiczną do przerobu osadów na polepszacz gleby, składającą się z:

- reaktora – urządzenia do higienizacji i przetworzenia komunalnych osadów ściekowych  wapnem  palonym  wysokoreaktywnym na polepszacz glebowy, 

- systemu podajników transportujących osad z prasy do reaktora,

- podajnika  transportującego  gotowy  produkt  z  reaktora  do  układu  pakowania produktu,

- dwustanowiskowego urządzenia do załadunku produktu w worki typu big-bag z układem wagowym określającym poziom maksymalny,

- kompletnego układu zasilania i stertowania urządzeniem, składającego się z szafy sterowniczej, zintegrowanego systemu czujników temperatury reaktora oraz poszczególnych składowych systemu.

Całość linii technologicznej uzupełnia znajdujący się na zewnątrz silos o pojemności 30 m³, z którego podawane jest wysokoreaktywne wapno. 

Inwestycja objęła również budowę wiaty do magazynowania wyprodukowanego polepszacza gleby oraz dostawę wózka widłowego.

Spółka WIK Turawa uzyskała już wszystkie niezbędne opinie dotyczące produktu, które złożono razem z wnioskiem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o wydanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu, środka poprawiającego właściwości gleby, pod nazwą OrCal®TUR pHregulator.

           

W ramach Kontraktu III - ,,Instalacja energooszczędnego układu sterowania ciśnieniem wody w sieci wodociągowej w SUW Marszałki” na stacji w Marszałkach w miejsce starego zespołu pomp sieciowych zainstalowano zespół sześciu nowoczesnych i energooszczędnych pomp wraz z armaturą oraz uruchomiono nową szafę sterowniczą, zarządzającą pracą pomp sieciowych i głębinowych.

Zadanie obejmowało również montaż 10 punktów kontrolno-pomiarowych  rozmieszczonych na sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia w Marszałkach, z których sygnał przesyłany jest do sterownicy na stacji.

Całość wpięto do istniejącego wcześniej systemu monitoringu, za pomocą którego pracownicy mają możliwość zdalnego podglądu i sterowania pracą systemu.

           

Realizacja zadań ma wpływ na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych przedsiębiorstwa oraz podwyższenie jakości świadczonych usług.

Wersja XML