Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat 3

KOMUNIKAT

Spółka Wodociągi i Kanalizacja Turawa informuje, że badania laboratoryjne wykazały, że woda z wodociągu publicznego w Turawie, zaopatrującego miejscowości: Marszałki, Turawa, Kotórz Wielki, Kotórz Mały, Osowiec, Węgry, Trzęsina, Jezioro Średnie, jest przydatna do spożycia pod kątem bakteriologicznym i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (DZ. U. z 2015r. poz 1989).

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu

Wersja XML