Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POIIŚ 2014-2020 2

logo_FE_Infrastruktura_i_Srodowisko_rgb-1.jpg

 

UE_FS_rgb-1.jpg

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach. Przedmiotowe narzędzie zostało opracowane w celu wypełnienia obowiązków określonych w artykule 125 pkt 4 (c) Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS, który zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka.

Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci/

Zdaniem Instytucji Zarządzającej POIiŚ powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu w sposób etyczny i przejrzysty, poprzez ułatwienie zgłaszania nieprawidłowości, mogących mieć negatywny wpływ na jego realizację.

Wersja XML